Werkzame beroepsbevolking: deeltijd

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaalde arbeid verrichten. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn en werken minder dan 35 uur per week.

Ruim 170 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met bijna 8,7 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. In vergelijking met het vierde kwartaal van 2016 nam het aantal mensen met betaald werk toe met 173 duizend.

Toename bestaat vooral uit deeltijders

Binnen de werkzame beroepsbevolking zijn er iets meer voltijders dan deeltijders. Van alle werkenden in het vierde kwartaal van 2017 werkten er ruim 4,4 miljoen voltijds, tegenover ruim 4,2 miljoen in deeltijd. De toename van de werkzame beroepsbevolking tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 bestond voor 70 procent uit deeltijders. Het aantal deeltijders steeg met 121 duizend, het aantal voltijders met 52 duizend. Bij de toename van het aantal deeltijders gaat het vooral om werkenden met een grote deeltijdbaan.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (x mln)
 Werkzame beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)Deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar)
2011 I8,2323,892
2011 II8,2593,9
2011 III8,3013,904
2011 IV8,3273,955
2012 I8,2833,956
2012 II8,3273,982
2012 III8,3684,015
2012 IV8,3414,041
2013 I8,2594,038
2013 II8,2734,051
2013 III8,284,022
2013 IV8,2544,038
2014 I8,1463,963
2014 II8,193,997
2014 III8,2513,981
2014 IV8,274,043
2015 I8,2354,044
2015 II8,2964,062
2015 III8,3324,045
2015 IV8,3114,034
2016 I8,2874,043
2016 II8,3864,076
2016 III8,4614,088
2016 IV8,4784,098
2017 I8,4744,131
2017 II8,5534,149
2017 III8,6384,182
2017 IV8,6514,219

Vooral meer hoog opgeleide en mannelijke deeltijders

In het afgelopen jaar kwamen er vooral hoogopgeleiden bij die deeltijd werken. Hun aantal steeg met 72 duizend. In vergelijking met een jaar eerder zijn meer mannen dan vrouwen in deeltijd aan het werk. Tussen het vierde kwartaal van 2016 en het vierde kwartaal van 2017 nam hun aantal toe met respectievelijk 69 duizend en 52 duizend. Verder waren er ook meer 55- tot 65-jarigen en jongeren tot 25 jaar bij die in deeltijd werken.

Werkzame beroepsbevolking: deeltijdwerkenden (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,0171
Middelbaar1,821,795
Hoog1,3331,261
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,0330,985
25 tot 35 jaar0,6820,683
35 tot 45 jaar0,7350,725
45 tot 55 jaar0,8820,878
55 tot 65 jaar0,7230,672
65 tot 75 jaar0,1650,155
Geslacht
Mannen1,2531,184
Vrouwen2,9662,914