Werkloze beroepsbevolking

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Bijna 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal behoorden 391 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 96 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Bijna twee op de drie werklozen op zoek naar deeltijdbaan

De meeste werklozen zijn op zoek naar een deeltijdbaan. Van de 391 duizend werklozen in het vierde kwartaal van 2017 waren ruim zes op de tien op zoek naar een baan van minder dan 35 uur per week. Hiervan zocht het merendeel een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week.

Aantal werkloze vrouwen meest afgenomen

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid meer af onder vrouwen dan onder mannen; respectievelijk -58 duizend en -39 duizend. Het aantal werklozen daalde op alle onderwijsniveaus. Onder middelbaar opgeleiden (-47 duizend) en laagopgeleiden (-34 duizend) was de daling opnieuw het grootst. Met uitzondering van 65-plussers, nam de werkloosheid bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.