Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim 180 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond deze laatste groep uit 181 duizend personen. Dat is 70 procent van alle 257 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Aantal opnieuw gedaald

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2016 waren er in het afgelopen kwartaal 19 duizend personen minder die niet recent naar werk zochten vanwege een andere reden dan dat zij hier weinig resultaat van verwachtten. Daarmee is dit het vijfde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden (x 1 000)
 Niet gezocht vanwege andere reden
2015 I229
2015 II208
2015 III215
2015 IV219
2016 I221
2016 II198
2016 III230
2016 IV200
2017 I196
2017 II186
2017 III180
2017 IV181

Aantal laagopgeleiden meest afgenomen ten opzichte van jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten, is het sterkst onder laagopgeleiden. Hun aantal nam met 13 duizend af. Ook het aantal vrouwen, 15- tot 25-jarigen en 65-plussers dat niet zocht vanwege een andere reden daalde relatief veel. Bij 25- tot 35-jarigen was sprake van de grootste stijging (+8 duizend).

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken (x 1 000)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag8396
Middelbaar6973
Hoog2628
Leeftijd
15 tot 25 jaar7890
25 tot 35 jaar2618
35 tot 45 jaar1620
45 tot 55 jaar2523
55 tot 65 jaar2120
65 tot 75 jaar1628
Geslacht
Mannen93100
Vrouwen88100