Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal van 2017 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,4 miljoen personen. Dat waren er 36 duizend meer dan een jaar eerder. Met 89 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Vooral meer 65-plussers niet op zoek en niet beschikbaar

In vergelijking met een jaar eerder waren er in het vierde kwartaal van 2017 vooral meer personen van 65 tot 75 jaar die niet recent hebben gezocht en niet direct beschikbaar zijn. Hun aantal steeg met 39 duizend. Ook kwamen er 26 duizend vrouwen bij. Bovendien nam zowel het aantal middelbaar opgeleiden als hoogopgeleiden toe. In het vierde kwartaal van 2017 was hun aantal respectievelijk 25 duizend en 21 duizend groter dan een jaar eerder. Het aantal laagopgeleiden daalde juist.