Niet-beroepsbevolking

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70,2 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2017 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn bijna 3,9 miljoen personen, 10 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Minder laagopgeleiden, meer middelbaar en hoogopgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het vierde kwartaal 39 duizend laagopgeleiden minder tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden in de niet-beroepsbevolking, nam juist toe met respectievelijk 26 duizend en 19 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen in de niet-beroepsbevolking het meest (+29 duizend). Naar geslacht waren de veranderingen kleiner.