Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70,2 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2017 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn bijna 3,9 miljoen personen, 10 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) (x mln)
 Niet-beroepsbevolking
2011 I3,754
2011 II3,776
2011 III3,743
2011 IV3,68
2012 I3,693
2012 II3,696
2012 III3,686
2012 IV3,704
2013 I3,727
2013 II3,724
2013 III3,713
2013 IV3,733
2014 I3,798
2014 II3,807
2014 III3,794
2014 IV3,764
2015 I3,77
2015 II3,769
2015 III3,773
2015 IV3,799
2016 I3,83
2016 II3,81
2016 III3,817
2016 IV3,849
2017 I3,865
2017 II3,856
2017 III3,834
2017 IV3,859

Minder laagopgeleiden, meer middelbaar en hoogopgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het vierde kwartaal 39 duizend laagopgeleiden minder tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal middelbaar opgeleiden en hoogopgeleiden in de niet-beroepsbevolking, nam juist toe met respectievelijk 26 duizend en 19 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 25- tot 35-jarigen in de niet-beroepsbevolking het meest (+29 duizend). Naar geslacht waren de veranderingen kleiner.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken (x mln)
 4e kwartaal 20174e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,7941,833
Middelbaar1,3451,319
Hoog0,6450,626
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6610,672
25 tot 35 jaar0,2710,242
35 tot 45 jaar0,2630,274
45 tot 55 jaar0,3630,359
55 tot 65 jaar0,6810,699
65 tot 75 jaar1,621,601
Geslacht
Mannen1,6191,617
Vrouwen2,242,232