Beroepsbevolking

14-2-2018 02:00
Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 3,9 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.Vooral meer hoogopgeleiden, minder laagopgeleiden

In het vierde kwartaal van 2017 was de beroepsbevolking 77 duizend personen groter dan in het vierde kwartaal van 2016. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 105 duizend. Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met 26 duizend.