Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Personen met verstrekte geneesmiddelen; leeftijd en geslacht

Geslacht Leeftijd Geneesmiddelengroep (ATC) Perioden Personen met geneesmiddelen, relatief (%)
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder Totaal 2016 90,69
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder A Maagdarmkanaal en metabolisme 2016 66,91
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder B Bloed en bloedvormende organen 2016 51,83
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder C Hartvaatstelsel 2016 72,05
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder D Dermatologica 2016 31,51
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. 2016 13,88
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder H System. horm.prep. excl geslachtshorm. 2016 20,67
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder J Antimicrob. middelen v. system. gebr. 2016 35,25
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder M Skeletspierstelsel 2016 22,71
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder N Zenuwstelsel 2016 34,84
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder R Ademhalingsstelsel 2016 27,56
Totaal mannen en vrouwen 75 jaar of ouder S Zintuiglijke organen 2016 28,11
Mannen 75 jaar of ouder Totaal 2016 91,71
Mannen 75 jaar of ouder A Maagdarmkanaal en metabolisme 2016 64,44
Mannen 75 jaar of ouder B Bloed en bloedvormende organen 2016 58,80
Mannen 75 jaar of ouder C Hartvaatstelsel 2016 73,18
Mannen 75 jaar of ouder D Dermatologica 2016 31,54
Mannen 75 jaar of ouder G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. 2016 24,16
Mannen 75 jaar of ouder H System. horm.prep. excl geslachtshorm. 2016 17,60
Mannen 75 jaar of ouder J Antimicrob. middelen v. system. gebr. 2016 32,65
Mannen 75 jaar of ouder M Skeletspierstelsel 2016 20,26
Mannen 75 jaar of ouder N Zenuwstelsel 2016 28,86
Mannen 75 jaar of ouder R Ademhalingsstelsel 2016 28,49
Mannen 75 jaar of ouder S Zintuiglijke organen 2016 25,91
Vrouwen 75 jaar of ouder Totaal 2016 89,98
Vrouwen 75 jaar of ouder A Maagdarmkanaal en metabolisme 2016 68,65
Vrouwen 75 jaar of ouder B Bloed en bloedvormende organen 2016 46,92
Vrouwen 75 jaar of ouder C Hartvaatstelsel 2016 71,26
Vrouwen 75 jaar of ouder D Dermatologica 2016 31,48
Vrouwen 75 jaar of ouder G Urogenitale stelsel en geslachtshorm. 2016 6,64
Vrouwen 75 jaar of ouder H System. horm.prep. excl geslachtshorm. 2016 22,83
Vrouwen 75 jaar of ouder J Antimicrob. middelen v. system. gebr. 2016 37,08
Vrouwen 75 jaar of ouder M Skeletspierstelsel 2016 24,44
Vrouwen 75 jaar of ouder N Zenuwstelsel 2016 39,05
Vrouwen 75 jaar of ouder R Ademhalingsstelsel 2016 26,90
Vrouwen 75 jaar of ouder S Zintuiglijke organen 2016 29,65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal en het percentage personen dat op enig moment in het verslagjaar staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en aan wie gedurende het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden uit de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg. Ook wordt het aantal verstrekte dagdoseringen (DDD's) weergegeven.
Tot 2010 hebben de cijfers ook betrekking op geneesmiddelenverstrekkingen aan personen die in de BRP ingeschreven zijn geweest, maar niet meer in Nederland woonachtig waren.
Geneesmiddelen die aan opgenomen personen in ziekenhuizen (ziekenhuiszorg) en verpleeghuizen (AWBZ/Wlz) worden verstrekt, zijn niet inbegrepen. Verstrekte geneesmiddelen aan personen in verzorgingshuizen zijn wel inbegrepen.

De cijfers worden uitgesplitst naar geneesmiddelengroep, leeftijd en geslacht.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006

Status van de cijfers:
De cijfers over 2022 zijn voorlopig. De overige cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 december 2023:
- Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd, cijfers over 2020 en 2021 definitief gemaakt.
- Tekstuele wijziging: de omschrijving van geneesmiddelenhoofdgroep Y (Niet ingevuld) is vervangen door Z (Niet van toepassing). De onderliggende middelen zijn echter hetzelfde gebleven. Deze categorie wordt toegekend aan producten die geen ATC-code hebben volgens het ATC-classificatiesysteem van de WHO.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Vierde kwartaal 2024

Toelichting onderwerpen

Personen met geneesmiddelen, relatief
Het aantal personen aan wie in het verslagjaar geneesmiddelen zijn verstrekt die vergoed worden door de verplichte basisverzekering voor geneeskundige zorg, uitgedrukt als percentage van de totale bevolking binnen de betreffende categorie en die op enig moment in verslagjaar ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen (BRP).