Rentabiliteit eigen vermogen

In het derde kwartaal van 2017 bedroeg de rentabiliteit van het eigen vermogen bij grote ondernemingen 2,5 procent.

Vergeleken met hetzelfde kwartaal een jaar eerder ligt dit 0,3 procentpunt hoger. Het netto resultaat steeg met 3 miljard, het (gemiddeld) eigen vermogen met 41 miljard.

In vergelijking met het voorafgaande kwartaal ligt in het derde kwartaal van 2017 de rentabiliteit van het eigen vermogen 0,5 procentpunt lager. Het nettoresultaat daalde met 3,3 miljard relatief harder dan het (gemiddeld) eigen vermogen, dat met 4,2 miljard afnam.