Werkzame beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit alle 15- tot 75-jarige personen die in Nederland wonen en betaald werk doen. Zij kunnen zowel in Nederland als in het buitenland werkzaam zijn. Bij betaald werk gaat het om werkzaamheden ongeacht de arbeidsduur.

Bijna 180 duizend werkenden meer dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2017 behoorde twee derde van de 15- tot 75-jarigen tot de werkzame beroepsbevolking. Dit komt overeen met ruim 8,6 miljoen personen. Het aantal werkenden is het afgelopen jaar verder toegenomen. Het waren er 177 duizend meer dan in het derde kwartaal van 2016.

[Figuur] 

Vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen werken

In vergelijking met een jaar geleden zijn er vooral meer hoogopgeleiden en vrouwen aan het werk. Het aantal hoogopgeleiden met betaald werk nam toe met 79 duizend. Ook onder middelbaar opgeleiden waren er meer werkenden, terwijl er onder laagopgeleiden sprake was van een kleine afname. Verder kwamen er meer werkende vrouwen bij dan mannen, respectievelijk plus 62 duizend en 22 duizend. Van alle leeftijdsgroepen steeg het aantal 55- tot 65-jarigen met betaald werk het meest.

[Figuur]