Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2017 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van alle mensen, 3,4 miljoen, die niet recent hebben gezocht en niet direct beschikbaar zijn.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, omdat ze niet willen of kunnen werken
 Niet recent gezocht, niet direct beschikbaarWil of kan niet werken
2011 I3,3553,198
2011 II3,3963,221
2011 III3,3253,146
2011 IV3,2823,121
2012 I3,2923,131
2012 II3,2673,094
2012 III3,2383,076
2012 IV3,2773,103
2013 I3,2623,073
2013 II3,2213,006
2013 III3,1982,986
2013 IV3,2633,067
2014 I3,3053,111
2014 II3,2943,07
2014 III3,263,045
2014 IV3,283,08
2015 I3,2663,058
2015 II3,2683,048
2015 III3,2533,037
2015 IV3,3153,118
2016 I3,3483,146
2016 II3,3353,124
2016 III3,3223,115
2016 IV3,4133,22
2017 I3,4453,245
2017 II3,4193,216
2017 III3,4093,199

Pensionering meest genoemde reden

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen of kunnen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. 

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
139
Opleiding/studie217202
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
713700
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
304288
Andere reden8484
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
207213
Opleiding/studie201190
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
833818
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
453425
Andere reden172187

Vooral meer mannen

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het afgelopen kwartaal 84 duizend hoger. Onder mannen was de toename het grootst. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 50 duizend toegenomen. Het aantal 65- tot 75-jarigen, vrouwen en middelbaar opgeleiden dat niet wil of kan werken nam elk toe met meer dan 30 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,521,497
Middelbaar1,0961,063
Hoog0,5240,498
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4520,435
25 tot 35 jaar0,1640,151
35 tot 45 jaar0,1790,159
45 tot 55 jaar0,2580,252
55 tot 65 jaar0,5920,599
65 tot 75 jaar1,5541,519
Geslacht
Mannen1,3321,282
Vrouwen1,8671,833

Relevante links