Werkloze beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Bijna 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het derde kwartaal behoorden 408 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 97 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Ruim zes op de tien werklozen op zoek naar deeltijdbaan

De meeste werklozen zijn op zoek naar een deeltijdbaan. Van de 408 duizend werklozen in het derde kwartaal van 2017 was 61 procent op zoek naar een baan van minder dan 35 uur per week. Hiervan zocht het merendeel een grote deeltijdbaan van 20 tot 35 uur per week.

Daling aantal werkloze mannen en vrouwen vrijwel even sterk

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid in ongeveer gelijke mate af bij mannen en vrouwen; respectievelijk -48 duizend en -49 duizend. Ook daalde het aantal werklozen op alle onderwijsniveaus. Onder middelbaar opgeleiden (-38 duizend) en laagopgeleiden (-35 duizend) was de daling het grootst. Met uitzondering van 65-plussers, nam de werkloosheid bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag139174
Middelbaar173211
Hoog91112
Leeftijd
15 tot 25 jaar123148
25 tot 35 jaar7180
35 tot 45 jaar5577
45 tot 55 jaar7292
55 tot 65 jaar7799
65 tot 75 jaar109
Geslacht
Mannen203251
Vrouwen205254