Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

180 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het derde kwartaal van 2017 bestond deze laatste groep uit 180 duizend personen, 50 duizend minder dan een jaar eerder. Dat is ruim twee derde van alle 263 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden
 Niet gezocht vanwege andere reden
2015 I229
2015 II208
2015 III215
2015 IV219
2016 I221
2016 II198
2016 III230
2016 IV200
2017 I196
2017 II186
2017 III180

Vooral minder vrouwen dan jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij er weinig resultaat van verwachten, is het sterkst onder vrouwen. Hun aantal nam met 29 duizend af. Het aantal mannen nam met 22 duizend af. De afname bij laagopgeleiden, middelbaar opgeleiden en jongeren tot 25 jaar lag in dezelfde orde van grootte.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag82106
Middelbaar6689
Hoog2934
Leeftijd
15 tot 25 jaar80101
25 tot 35 jaar1927
35 tot 45 jaar2124
45 tot 55 jaar2428
55 tot 65 jaar1921
65 tot 75 jaar1728
Geslacht
Mannen88110
Vrouwen91120

Relevante links