Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70,2 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2017 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn ruim 3,8 miljoen personen, 17 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Vooral meer hoogopgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het derde kwartaal 25 duizend hoogopgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal laagopgeleiden dat niet tot de beroepsbevolking behoorde, nam juist af met 26 duizend. Naar geslacht en leeftijd waren de veranderingen kleiner.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,761,786
Middelbaar1,3471,334
Hoog0,6550,63
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6290,632
25 tot 35 jaar0,2650,26
35 tot 45 jaar0,2720,265
45 tot 55 jaar0,3690,357
55 tot 65 jaar0,6890,707
65 tot 75 jaar1,6081,595
Geslacht
Mannen1,6091,597
Vrouwen2,2242,22