Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70,2 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2017 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn ruim 3,8 miljoen personen, 17 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Vooral meer hoogopgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het derde kwartaal 25 duizend hoogopgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal laagopgeleiden dat niet tot de beroepsbevolking behoorde, nam juist af met 26 duizend. Naar geslacht en leeftijd waren de veranderingen kleiner.

Relevante links