Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70,2 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal van 2017 ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Dit zijn ruim 3,8 miljoen personen, 17 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
 Niet-beroepsbevolking
2011 I3,754
2011 II3,776
2011 III3,743
2011 IV3,68
2012 I3,693
2012 II3,696
2012 III3,686
2012 IV3,704
2013 I3,727
2013 II3,724
2013 III3,713
2013 IV3,733
2014 I3,798
2014 II3,807
2014 III3,794
2014 IV3,764
2015 I3,77
2015 II3,769
2015 III3,773
2015 IV3,799
2016 I3,83
2016 II3,81
2016 III3,817
2016 IV3,849
2017 I3,865
2017 II3,856
2017 III3,834

Vooral meer hoogopgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het derde kwartaal 25 duizend hoogopgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Het aantal laagopgeleiden dat niet tot de beroepsbevolking behoorde, nam juist af met 26 duizend. Naar geslacht en leeftijd waren de veranderingen kleiner.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,761,786
Middelbaar1,3471,334
Hoog0,6550,63
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6290,632
25 tot 35 jaar0,2650,26
35 tot 45 jaar0,2720,265
45 tot 55 jaar0,3690,357
55 tot 65 jaar0,6890,707
65 tot 75 jaar1,6081,595
Geslacht
Mannen1,6091,597
Vrouwen2,2242,22

Relevante links