Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het derde kwartaal ging het om ruim 9,0 miljoen personen. Het overige deel, ruim 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Vooral meer hoogopgeleiden, minder laagopgeleiden

In het derde kwartaal van 2017 was de beroepsbevolking met 80 duizend personen gegroeid vergeleken met het derde kwartaal van 2016. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 110 duizend. Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met 80 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20173e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,8661,946
Middelbaar3,8193,77
Hoog3,2463,136
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,461,436
25 tot 35 jaar1,8621,824
35 tot 45 jaar1,7791,817
45 tot 55 jaar2,1562,181
55 tot 65 jaar1,5651,517
65 tot 75 jaar0,2240,191
Geslacht
man4,8284,792
vrouw4,2194,174