Arbeidsparticipatie ouderen flink gestegen

Met het oog op de vergrijzing is beleid ingezet dat erop gericht is om mensen langer te laten doorwerken. Zo zijn veel vormen van prepensioen afgebouwd en gaat de AOW-leeftijd stapsgewijs omhoog. De maatschappelijke vraag die hierbij opkomt is in hoeverre ouderen in staat zijn om langer door te werken.

Tegen deze achtergrond biedt dit artikel een overzicht van de ontwikkeling van de arbeidsparticipatie van 55- tot 75-jarigen. Tevens wordt aandacht geschonken aan gezondheid en ziekteverzuim van werkenden in deze leeftijdsgroep. Ook wordt ingegaan op preferenties ten aanzien van de AOW-leeftijd. Voor het schetsen van de ontwikkeling wordt meestal 2003 als startjaar genomen. Dit heeft als praktische reden dat veel statistische reeksen in dat jaar beginnen. Ook was in 2003 de vergrijzing nog niet erg ver gevorderd en waren veel maatregelen ter verhoging van de arbeidsparticipatie van ouderen nog niet ingevoerd.