Werkloze beroepsbevolking

Om de conjuncturele ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in verschillende landen te kunnen vergelijken, wordt vaak gebruikgemaakt van de werkloosheidsindicator van de International Labour Organization (ILO). Volgens deze standaard wordt de groep mensen van 15 tot 75 jaar zonder betaald werk die actief zoeken en direct beschikbaar zijn met 'werkloos’ aangeduid.

Ruim 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het tweede kwartaal behoorden 451 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 106 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Vooral minder werkloze mannen

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid af bij zowel mannen als vrouwen en op alle onderwijsniveaus. Onder mannen was de daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden sterker dan onder vrouwen. Het aantal werkloze mannen en vrouwen daalde met respectievelijk 59 en 47 duizend. Ook onder middelbaar opgeleiden (-47 duizend) en laagopgeleiden (-38 duizend) daalde de werkloosheid flink. De werkloosheid nam bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag173211
Middelbaar187234
Hoog86103
Leeftijd
15 tot 25 jaar128154
25 tot 35 jaar7789
35 tot 45 jaar6182
45 tot 55 jaar81108
55 tot 65 jaar96115
65 tot 75 jaar910
Geslacht
Mannen221280
Vrouwen230277