Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna 90 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het tweede kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 88 duizend mensen. Dat is bijna een derde van alle 273 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Minder mensen ontmoedigd

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2016 zochten er in het tweede kwartaal van 2017 25 duizend personen minder niet naar werk vanwege ontmoediging. Daarmee is dit het zesde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Lichte afname bij vrijwel alle groepen

Onder zowel mannen als vrouwen waren er in het tweede kwartaal van 2017 minder mensen ontmoedigd dan een jaar eerder. Ook bij vrijwel alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus was er sprake van een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Bij vrouwen en laagopgeleiden was de daling het sterkst (-14 duizend).

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3751
Middelbaar3341
Hoog1619
Leeftijd
15 tot 25 jaar1317
25 tot 35 jaar1111
35 tot 45 jaar1213
45 tot 55 jaar1717
55 tot 65 jaar2231
65 tot 75 jaar1224
Geslacht
Mannen3951
Vrouwen4862