Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna 190 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het tweede kwartaal van 2017 bestond deze laatste groep uit 186 duizend personen, 12 duizend minder dan een jaar eerder. Dat is ruim twee derde van alle 273 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vooral minder mannen dan jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij ontmoedigd zijn geraakt, is het sterkst onder mannen. Hun aantal nam met 11 duizend af tot 90 duizend. Bij de andere groepen waren de verschillen met het tweede kwartaal van 2016 kleiner.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag8592
Middelbaar7271
Hoog2833
Leeftijd
15 tot 25 jaar7786
25 tot 35 jaar2022
35 tot 45 jaar1917
45 tot 55 jaar2421
55 tot 65 jaar2524
65 tot 75 jaar2230
Geslacht
Mannen90101
Vrouwen9697

Relevante links