Niet recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht.

Niet-beroepsbevolking: bijna 9 op de 10 zoeken niet en zijn niet beschikbaar

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2017 bestond de derde groep, degenen die niet recent gezocht hebben en niet direct beschikbaar zijn, uit ruim 3,4 miljoen personen. Dat waren er 84 duizend meer dan een jaar eerder. Met 89 procent vormen zij veruit de grootste groep binnen de niet-beroepsbevolking.

Vooral meer mannen zoeken niet en zijn niet beschikbaar

In vergelijking met een jaar eerder waren er in het tweede kwartaal van 2017 zowel meer mannen als vrouwen die niet recent zochten en niet direct beschikbaar zijn. Hun aantal steeg met respectievelijk 54 duizend en 31 duizend. Van de verschillende onderwijsniveaus nam in deze periode het aantal middelbaar opgeleiden het meest toe. In het tweede kwartaal van 2017 was hun aantal 44 duizend groter dan een jaar eerder. Verder kwamen er zowel meer 65-plussers bij als jongeren tot 25 jaar. De leeftijdsgroep 55 tot 65 jaar was de enige met een lichte daling.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,6161,584
Middelbaar1,171,126
Hoog0,5580,549
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5290,491
25 tot 35 jaar0,1940,193
35 tot 45 jaar0,2130,203
45 tot 55 jaar0,2960,292
55 tot 65 jaar0,6070,622
65 tot 75 jaar1,581,534
Geslacht
Mannen1,4241,37
Vrouwen1,9951,964