Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal van 2017 ging het om bijna 9,0 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Het gaat om bijna 3,9 miljoen personen, 46 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Vooral meer middelbaar opgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het tweede kwartaal 35 duizend middelbaar opgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Ook kwamen er opnieuw meer mannen en 65-plussers bij. Voor laatstgenoemden hangt dit samen met de vergrijzing. Het aantal mannen dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking nam toe met 30 duizend, het aantal 65-plussers met 27 duizend. Het aantal 55- tot 65-jarigen dat niet tot de beroepsbevolking behoorde, nam juist af met 21 duizend.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,7941,786
Middelbaar1,3381,303
Hoog0,6410,637
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6660,648
25 tot 35 jaar0,2610,26
35 tot 45 jaar0,2690,256
45 tot 55 jaar0,3610,353
55 tot 65 jaar0,6790,7
65 tot 75 jaar1,6191,592
Geslacht
Mannen1,6211,592
Vrouwen2,2342,218