Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Ruim 270 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het tweede kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 273 duizend personen. Zij vormen 7 procent van de niet-beroepsbevolking. In het tweede kwartaal waren er 38 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het elfde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Vooral minder mannen, laagopgeleiden en 65-plussers dan jaar geleden

In vergelijking met het tweede kwartaal van 2016 zijn er vooral minder mannen (-23 duizend), laagopgeleiden (-21 duizend) en 65-plussers (-20 duizend) die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Met uitzondering van 35- tot 55-jarigen daalde ook in elke leeftijdsgroep het aantal personen dat beschikbaar is maar niet zoekt.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag121142
Middelbaar104112
Hoog4452
Leeftijd
15 tot 25 jaar90103
25 tot 35 jaar3133
35 tot 45 jaar3130
45 tot 55 jaar4137
55 tot 65 jaar4754
65 tot 75 jaar3454
Geslacht
Mannen129152
Vrouwen144159