Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, bijna 12,9 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het tweede kwartaal ging het om 9,0 miljoen personen. Het overige deel, bijna 3,9 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Vooral meer hoogopgeleiden, minder laagopgeleiden

In het tweede kwartaal van 2017 was de beroepsbevolking 61 duizend personen groter dan in het tweede kwartaal van 2016. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 149 duizend. Ook het aantal 55- tot 65-jarigen en 25- tot 35-jarigen in de beroepsbevolking nam verder toe met respectievelijk 53 duizend en 45 duizend. Het aantal laagopgeleiden in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met 130 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 2e kwartaal 20172e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,9062,036
Middelbaar3,7813,745
Hoog3,2043,055
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,421,413
25 tot 35 jaar1,8571,812
35 tot 45 jaar1,7891,833
45 tot 55 jaar2,1692,186
55 tot 65 jaar1,5681,515
65 tot 75 jaar0,2020,183
Geslacht
man4,8064,782
vrouw4,1984,161