Woonplaats van werknemers

9-8-2017 11:37
Onderstaande kaart laat van 43 gemeenten zien waar de werknemers wonen van de werkgevers die in die betreffende plaats zijn gevestigd. Werknemers die niet in Nederland wonen zijn niet meegenomen.