Woonplaats van werknemers

© Hollandse Hoogte
Onderstaande kaart laat van 43 gemeenten zien waar de werknemers wonen van de werkgevers die in die betreffende plaats zijn gevestigd. Werknemers die niet in Nederland wonen zijn niet meegenomen.