Schatten van methodebreuken in survey onderzoek

In deze paper worden methoden gepresenteerd om de effecten van veranderingen in een survey onderzoek te kwantificeren.
Een belangrijk kwaliteitseis voor gebruikers van officiële statistieken is de vergelijkbaarheid van de uitkomsten tussen de opeenvolgende edities van een steekproefonderzoek. Dit is vaak een argument om survey processen zolang mogelijk ongewijzigd te laten. Omdat methoden verouderen en onderzoeken kosten effectiever uitgevoerd moeten worden blijft het onvermijdelijk dat steekproefonderzoeken zo nu en dan worden herzien. Om er voor te zorgen dat uitkomsten na implementatie van een nieuwe onderzoeksopzet vergelijkbaar blijven met de uitkomsten verkregen in het verleden, is het belangrijk om de systematische effecten van een dergelijk herontwerp te kwantificeren. Deze paper beschrijft een raamwerk van statistische methoden die hierbij gebruikt kunnen worden.

Downloads