Werkloosheids- en bijstandsuitkeringen

Eind maart 2017 hadden 354 duizend personen een WW-uitkering, 9 procent minder dan een jaar eerder (niet gecorrigeerd voor seizoeneffecten).

Sinds het begin van de crisis, eind 2008, is het aantal personen met een WW-uitkering voornamelijk gestegen, van 149 duizend in september 2008 naar 411 duizend eind 2014. Daarna begon het aantal personen met een WW-uitkering weer te dalen.

Eind maart 2017 had 74 procent van de WW-ontvangers een Nederlandse achtergrond, 13 procent een niet-westerse en 12 procent een westerse achtergrond. Er waren ongeveer evenveel mannen als vrouwen met een WW-uitkering. Bekeken naar leeftijd valt op dat het grootste deel van de WW-ontvangers 45 jaar of ouder was (59 procent), 33 procent had een leeftijd tussen 27 en 45 jaar, en 7 procent was jonger dan 27 jaar. Deze procentuele verdelingen naar herkomst, geslacht en leeftijd zijn de afgelopen jaren nauwelijks veranderd.

Bijstand

Het aantal bijstandsgerechtigden tot de AOW-leeftijd is in het eerste kwartaal van 2017 gestegen tot 474 duizend. Dit zijn er 15 duizend meer dan een jaar eerder. Het aantal bijstandsgerechtigden met een Nederlandse of westerse achtergrond kwam eind maart 2017 bijna 4 duizend lager uit dan een jaar eerder. Dit is het tweede kwartaal op rij dat deze groepen samen minder bijstandsgerechtigden tellen dan een jaar eerder. Er stromen nu meer personen met een Nederlandse of westerse achtergrond de bijstand uit dan in.

De arbeidsmarkt trekt al wat langer aan. De werkloosheid is sinds een piek begin 2014 met ongeveer een derde gedaald. Doorgaans reageert de bijstand met vertraging op de arbeidsmarkt.

Het aantal bijstandsontvangers met een niet-westerse migratieachtergrond is tussen maart 2016 en maart 2017 met ruim 19 duizend toegenomen. Voor een aanzienlijk deel gaat het om mensen die asiel hebben aangevraagd in Nederland en een verblijfsvergunning hebben. De grootste groep zijn Syriërs, gevolgd door Eritreeërs. Na het verkrijgen van een verblijfsvergunning kunnen zij een beroep op de bijstand doen. Recente immigranten hebben meestal nog niet voldoende kwalificaties om snel aan de slag te komen en zijn daarom aangewezen op bijstand.

WW-ontvangers en bijstandsontvangers tot AOW-leeftijd
 WW-ontvangersBijstandsontvangers tot AOW-leeftijd
2007 I209,33350,92
2007 II193,02342,08
2007 III181,38332,04
2007 IV191,53320,22
2008 I170,78317,09
2008 II156,26312,23
2008 III148,74305,35
2008 IV173,87304,2
2009 I196,19310,76
2009 II215,62317,82
2009 III234,98322,35
2009 IV272,14330,39
2010 I267,25344,37
2010 II255,02348,95
2010 III243,56350,13
2010 IV268,52356,68
2011 I253,71365,32
2011 II244,59365,36
2011 III241,61362,88
2011 IV275,64367,37
2012 I281,59368,85
2012 II277,99370,81
2012 III292,49371,78
2012 IV351,23380,63
2013** I358,26395,34
2013** II357,99402,19
2013** III368,08402,93
2013** IV418,59413,03
2014** I405,79425,36
2014** II395,62429,88
2014** III375,88426,84
2014** IV411,47433,73
2015** I389,04441,9
2015** II376,81442,41
2015** III362,98440,04
2015** IV393,02448,68
2016** I390,04458,49
2016** II362,83460,05
2016** III353,68458,26
2016** IV362,9464,5
2017* I354474