Hoe ervaren internetgebruikers hun digitale veiligheid?

In dit artikel staat de vraag centraal in hoeverre internetgebruikers zich zorgen maken over hun veiligheid op internet en welke consequenties zij daaraan verbinden.
Een deel van de internetgebruikers ziet van bepaalde internetactiviteiten af omwille van veiligheidszorgen. Dit speelt vooral bij internetbankieren. Ook worden uit veiligheidszorgen activiteiten minder vaak gedaan dan gebruikers eigenlijk zouden willen. Er bestaat vooral wantrouwen ten aanzien van het plaatsen van persoonlijke informatie op sociale netwerksites. Over misleidende e-mails of valse websites waarmee wordt geprobeerd persoonlijke informatie te verkrijgen, bestaan ook relatief vaak zorgen. Verder is een deel van de ouders bezorgd over waar hun kinderen mee in aanraking kunnen komen op internet.