Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het eerste kwartaal bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,4 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
79
Opleiding/studie253233
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
714699
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
294268
Andere reden7979
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
198207
Opleiding/studie242222
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
846829
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
449425
Andere reden163176

Vooral meer middelbaar opgeleiden en mannen willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2016 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het eerste kwartaal van 2017 99 duizend hoger. Onder middelbaar opgeleiden en mannen was de toename het grootst. Het aantal middelbaar opgeleiden dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 70 duizend toegenomen. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken nam toe met 61 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,5661,556
Middelbaar1,0981,028
Hoog0,5220,49
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,5130,478
25 tot 35 jaar0,1590,151
35 tot 45 jaar0,180,159
45 tot 55 jaar0,2620,258
55 tot 65 jaar0,5880,596
65 tot 75 jaar1,5441,505
Geslacht
Mannen1,3481,287
Vrouwen1,8971,859