Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Toename ruim 160 duizend deeltijders die niet meer uren willen werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het eerste kwartaal ging het om 89 procent van de deeltijders, bijna 3,8 miljoen mensen. Hun aantal is het afgelopen jaar met 161 duizend toegenomen. De overige deeltijders, 486 duizend, willen wel meer uren werken en zijn hiervoor direct beschikbaar.

Vooral toename vrouwelijke deeltijders die niet meer uren willen werken

De grootste toename van het aantal mensen die in deeltijd werken en niet meer uren willen werken, is te zien bij vrouwen. Tussen de eerste kwartalen van 2016 en 2017 nam hun aantal met 104 duizend toe. Onder mannen steeg hun aantal met 57 duizend. Verder kwamen er 71 duizend hoogopgeleide en 66 duizend middelbaar opgeleide deeltijders bij die niet meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag0,9210,905
Middelbaar1,6171,551
Hoog1,2171,146
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,8910,844
25 tot 35 jaar0,620,585
35 tot 45 jaar0,6740,678
45 tot 55 jaar0,810,774
55 tot 65 jaar0,6520,614
65 tot 75 jaar0,1520,143
Geslacht
Mannen1,1111,054
Vrouwen2,6882,584