Werkloze beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Ruim 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het eerste kwartaal behoorden 500 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Vooral minder werkloze mannen en middelbaar opgeleiden

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid af bij zowel mannen als vrouwen en op alle onderwijsniveaus. Onder mannen was de daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden sterker dan onder vrouwen. Het aantal werkloze mannen en vrouwen daalde met respectievelijk 58 en 46 duizend. Ook onder middelbaar opgeleiden (-53 duizend) en laagopgeleiden (-40 duizend) daalde de werkloosheid flink. Met uitzondering van de 65-plussers, nam de werkloosheid bovendien af binnen alle leeftijdsgroepen.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag176216
Middelbaar210263
Hoog108119
Leeftijd
15 tot 25 jaar144165
25 tot 35 jaar9096
35 tot 45 jaar6896
45 tot 55 jaar93120
55 tot 65 jaar98120
65 tot 75 jaar87
Geslacht
Mannen246304
Vrouwen254300