Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna 100 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het eerste kwartaal van 2017 bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 98 duizend mensen. Dat is een derde van alle 294 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Minder mensen ontmoedigd

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2016 zochten er in het eerste kwartaal van 2017 18 duizend personen minder niet naar werk vanwege ontmoediging. Daarmee is dit het vijfde kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Vooral minder vrouwen ontmoedigd

Bij vrijwel alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus was er sprake van een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Bij vrouwen was de daling het sterkst: het aantal ontmoedigden nam het afgelopen jaar af met 15 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag3950
Middelbaar3744
Hoog1821
Leeftijd
15 tot 25 jaar1719
25 tot 35 jaar99
35 tot 45 jaar1015
45 tot 55 jaar1521
55 tot 65 jaar2630
65 tot 75 jaar1924
Geslacht
Mannen4751
Vrouwen5065