Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Bijna 200 duizend niet-werkenden zoeken niet, om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het eerste kwartaal bestond deze laatste groep uit 196 duizend personen, 25 duizend minder dan een jaar eerder. Dat is twee derde van alle 294 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Zowel minder vrouwen als mannen dan jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij ontmoedigd zijn geraakt, is ongeveer even sterk voor vrouwen als mannen. Hun aantal nam licht af, met respectievelijk 13 en 12 duizend. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 liep het aantal personen dat niet zocht om een andere reden dan ontmoediging terug op alle onderwijsniveaus. Ook het aantal 15- tot 25-jarigen nam relatief veel af.

Relevante links