Niet-beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, niet recent naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar zijn.

Drie op de tien 15- tot 75-jarigen behoren niet tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Het leeuwendeel, 70 procent, behoort tot de beroepsbevolking. In het eerste kwartaal van 2017 ging het om bijna 9,0 miljoen personen. Het overige deel, 30 procent, behoort niet tot de beroepsbevolking. Het gaat om bijna 3,9 miljoen personen, 35 duizend meer dan een jaar eerder. De niet-beroepsbevolking bestaat vooral uit scholieren en studenten, mensen die zorgen voor gezin of huishouden, arbeidsongeschikten en gepensioneerden.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar)
 Niet-beroepsbevolking
2011 I3,754
2011 II3,776
2011 III3,743
2011 IV3,68
2012 I3,693
2012 II3,696
2012 III3,686
2012 IV3,704
2013 I3,727
2013 II3,724
2013 III3,713
2013 IV3,733
2014 I3,798
2014 II3,807
2014 III3,794
2014 IV3,764
2015 I3,77
2015 II3,769
2015 III3,773
2015 IV3,799
2016 I3,83
2016 II3,81
2016 III3,817
2016 IV3,849
2017 I3,865

Vooral meer middelbaar opgeleiden in niet-beroepsbevolking

Er behoorden in het eerste kwartaal 48 duizend middelbaar opgeleiden meer tot de niet-beroepsbevolking dan een jaar eerder. Ook kwamen er opnieuw meer mannen en 65-plussers bij. Voor laatstgenoemden hangt dit samen met de vergrijzing. Het aantal mannen dat geen deel uitmaakt van de beroepsbevolking nam toe met 35 duizend, het aantal 65-plussers met 28 duizend. Verder maakten in het eerste kwartaal 23 duizend meer hoogopgeleiden geen deel uit van de beroepsbevolking. Het aantal laagopgeleiden die niet tot de beroepsbevolking behoren, nam juist af met 27 duizend.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag1,8211,848
Middelbaar1,3351,287
Hoog0,6350,612
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,6870,674
25 tot 35 jaar0,2570,253
35 tot 45 jaar0,2650,261
45 tot 55 jaar0,3520,358
55 tot 65 jaar0,6950,702
65 tot 75 jaar1,611,582
Geslacht
Mannen1,6251,59
Vrouwen2,2392,24

Relevante links