Direct beschikbaar, niet recent gezocht

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht.

Bijna 300 duizend niet-werkenden direct beschikbaar maar niet op zoek

De bijna 3,9 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent hebben gezocht. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk hebben gezocht, maar niet direct beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het eerste kwartaal van 2017 bestond de eerste groep - degenen die niet recent gezocht hebben maar wel beschikbaar zijn - uit 294 duizend personen. Zij vormen 8 procent van de niet-beroepsbevolking. In het eerste kwartaal waren er 43 duizend personen minder dan een jaar eerder die direct beschikbaar zijn, maar niet recent naar werk gezocht hebben. Daarmee is dit het tiende kwartaal op rij met een daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal van een jaar eerder.

Vooral minder vrouwen en laagopgeleiden dan jaar geleden

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2016 zijn er vooral minder vrouwen en laagopgeleiden die beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben. Met uitzondering van 25- tot 35-jarigen daalde ook in elke leeftijdsgroep het aantal personen dat beschikbaar is maar niet zoekt.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht, naar persoonskenmerken
 1e kwartaal 20171e kwartaal 2016
Onderwijsniveau
Laag136157
Middelbaar106121
Hoog4755
Leeftijd
15 tot 25 jaar100113
25 tot 35 jaar3734
35 tot 45 jaar3137
45 tot 55 jaar3449
55 tot 65 jaar4952
65 tot 75 jaar4252
Geslacht
Mannen141156
Vrouwen153181