Langdurende zorg mannelijke en vrouwelijke werknemers

Onderzoek naar het zorggedrag en het verlofgebruik van mannelijk en vrouwelijke werknemers die te maken krijgen met een langdurend zieke naaste.
Van de ruim 1,2 miljoen 15- tot 75-jarige werknemers die in 2015 te maken kregen met een langdurend ernstig zieke naaste heeft 57 procent zorg verleend. Bij de mannen lag dit percentage met 49 procent lager dan bij de vrouwen (66 procent). Wel namen mannen die zorg verleenden hiervoor gemiddeld vaker verlof op dan zorgende vrouwen. Ook besteedden mannen met 11 uur per week gemiddeld een uur meer aan de zorgverlening dan de vrouwen. Betaalde verlofsoorten zoals het kortdurende zorgverlof of ‘gewone’ vakantiedagen worden het vaakst gebruikt wanneer zich een langdurende zorgsituatie voordoet.