Verbetering en uitbreiding Milieusector statistiek

Dit rapport dient als achtergronddocument bij de Milieusector statistiek. In dit rapport worden de methodewijzigingen beschreven die in 2016 zijn doorgevoerd ter verbetering en uitbreiding van de Milieusector.
In 2016 is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de Milieusector statistiek uit te breiden met milieugerelateerde activiteiten zoals de APK-keuring (het deel met betrekking tot vervuiling) en geluidsisolatiewerken. Daarnaast zijn reeds meegenomen onderdelen, zoals biologische landbouw en milieu-onderwijs, uitgebreid, en is er een verbeterslag gemaakt voor het bepalen van de exportcijfers. Ook is er aandacht besteed aan de integratie tussen de EPEA (Environmental Protection Expenditure Accounts) en de Milieusector, waardoor beide rekeningen beter op elkaar zijn afgestemd.