Economische indicatoren energievoorziening

In dit rapport, dat als achtergronddocument dient bij de Nationale energieverkenning (NEV), wordt beschreven hoe de energiegerelateerde activiteiten in hoofdstuk 6 van de NEV 2016 zijn afgebakend en hoe deze cijfers zijn bepaald.
In 2016 heeft er een herziening van de bedrijvenpopulatie, een zogenaamde rebase, plaatsgevonden, waardoor de tijdreeksen zijn gewijzigd. De aanpak en de wijzigingen zijn in dit rapport terug te lezen. Bovendien zijn er enkele kleine verbeteringen doorgevoerd op de bestaande methodiek, die ook in het rapport beschreven zijn. Hoewel de resultaten ook in de NEV terug te vinden zijn, bevat het rapport een tabellenbijlage met de resultaten op extra gedetailleerd niveau.