Binding met de arbeidsmarkt

© Adrie Mouthaan/ Hollandse Hoogte
In het vierde kwartaal van 2016 telde Nederland 12,8 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar. Ruim 4,3 miljoen personen, ruim een op de drie, hebben geen betaald werk.

Een groot deel van hen behoort niet tot de beroepsbevolking. Deze mensen hebben niet recent naar werk gezocht of zijn daarvoor niet direct beschikbaar. In het vierde kwartaal waren dit ruim 3,8 miljoen mensen, waaronder 1,6 miljoen 65-plussers. Van hen heeft 97 procent niet recent gezocht naar werk en is hiervoor bovendien niet direct beschikbaar. Ruim 3,1 miljoen mensen willen of kunnen niet werken.

Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), 4e kwartaal 2016
Niet-beroepsbevolking (15 tot 75 jaar), 4e kwartaal 2016
 Niet gezocht, niet beschikbaarBeschikbaar, niet gezochtGezocht, niet beschikbaar
Totaal8983
15 tot 25 jaar80174
25 tot 35 jaar781211
35 tot 45 jaar78129
45 tot 55 jaar83116
55 tot 65 jaar8974
65 tot 75 jaar9730

Ruim 3,2 miljoen mensen willen of kunnen niet werken

Van alle mensen die niet tot de beroepsbevolking behoren, hebben bijna negen op de tien niet recent naar werk gezocht én zijn bovendien niet direct beschikbaar. In het vierde kwartaal ging het om ruim 3,4 miljoen mensen. Een grote meerderheid wil of kan niet werken. In het laatste kwartaal bestond deze groep uit ruim 3,2 miljoen mensen. Een relatief kleine groep (193 duizend personen) heeft weliswaar niet recent gezocht en is ook niet direct beschikbaar, maar wil wel betaald werk.

Redenen verschillen flink per leeftijdscategorie

Mensen kunnen uiteenlopende redenen hebben om niet te willen of kunnen werken. Deze variëren flink per leeftijdscategorie. Jongeren wijzen vooral op een opleiding of studie. Bij 25- tot 65-jarigen speelt relatief vaak dat zij niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid. Verder wijzen 25- tot 45-jarigen, voornamelijk vrouwen, vaak op zorgtaken voor het gezin of huishouden. Ouderen noemen logischerwijs vaak pensionering als reden.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar reden en leeftijd, 4e kwartaal 2016
Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar reden en leeftijd, 4e kwartaal 2016
 Vanwege andere redenVanwege vut/pensioen/hoge leeftijdVanwege ziekte/arbeidsongeschiktheidVanwege zorg gezin/huishoudenVanwege opleiding/studie
Totaal84823615
15 tot 25 jaar905085
25 tot 35 jaar110392029
35 tot 45 jaar11052333
45 tot 55 jaar15168161
55 tot 65 jaar14285090
65 tot 75 jaar390510

Bronnen