Wil wel werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

Ruim 190 duizend zoeken niet en zijn niet beschikbaar, maar willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het vierde kwartaal bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 193 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, ruim 3,4 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Iets minder werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 is het aantal werkwilligen met 3 duizend afgenomen. Ook naar geslacht, leeftijd en onderwijsniveau vonden er het afgelopen jaar geen grote veranderingen plaats.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag8282
Middelbaar7678
Hoog3230
Leeftijd
15 tot 25 jaar4039
25 tot 35 jaar3840
35 tot 45 jaar3137
45 tot 55 jaar3529
55 tot 65 jaar2730
65 tot 75 jaar2321
Geslacht
Mannen8283
Vrouwen111113