Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,2 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet direct beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het vierde kwartaal bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,2 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,4 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, omdat ze niet willen of kunnen werken

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,5721,532
Middelbaar1,0781,03
Hoog0,5140,499
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4980,483
25 tot 35 jaar0,1510,13
35 tot 45 jaar0,1840,156
45 tot 55 jaar0,2640,264
55 tot 65 jaar0,5960,602
65 tot 75 jaar1,5291,484
Geslacht
Mannen1,3331,267
Vrouwen1,8871,851

Vooral meer mannen, middelbaar opgeleiden en 65-plussers willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 was het aantal mensen dat niet wil of kan werken in het vierde kwartaal van vorig jaar 102 duizend hoger. Onder mannen, middelbaar opgeleiden en 65- tot 75-jarigen was de toename het grootst. Het aantal mannen dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 66 duizend toegenomen. Het aantal middelbaar opgeleiden en 65-plussers dat niet wil of kan werken nam toe met respectievelijk 48 en 45 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
98
Opleiding/studie242242
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
708694
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
291261
Andere reden8362
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
199228
Opleiding/studie236215
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
837793
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
445445
Andere reden170170