Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Toename bijna 150 duizend deeltijders die niet meer uren willen werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het vierde kwartaal ging het om 89 procent van de deeltijders, bijna 3,8 miljoen mensen. Hun aantal is het afgelopen jaar met 112 duizend toegenomen. De overige deeltijders, 469 duizend, willen wel meer uren werken en zijn hiervoor direct beschikbaar.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn

Toename vrouwelijke deeltijders die niet meer uren willen werken

De grootste toename van het aantal mensen die in deeltijd werken en niet meer uren willen werken, is te zien bij vrouwen. Tussen het vierde kwartaal van 2015 en 2016 nam hun aantal met 85 duizend toe. Er kwamen ook meer hoogopgeleide, middelbaaropgeleide en 15- tot 25-jarige deeltijders bij die niet meer uren willen werken.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,9110,899
Middelbaar1,6291,589
Hoog1,2071,155
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,8950,857
25 tot 35 jaar0,6210,595
35 tot 45 jaar0,680,69
45 tot 55 jaar0,8040,775
55 tot 65 jaar0,6360,611
65 tot 75 jaar0,150,147
Geslacht
Mannen1,1081,081
Vrouwen2,6782,593