Werkloze beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Ruim 100 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het vierde kwartaal van 2016 behoorden 487 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 104 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Vooral minder werkloze mannen en middelbaar opgeleiden

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid zowel bij mannen als bij vrouwen, in alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus af. Onder mannen was de daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden sterker dan onder vrouwen. Het aantal werkloze mannen en vrouwen daalde met respectievelijk 62 en 41 duizend. Ook onder 45- tot 55-jarigen, middelbaar opgeleiden en laagopgeleiden daalde de werkloosheid flink.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag173210
Middelbaar205255
Hoog103118
Leeftijd
15 tot 25 jaar142154
25 tot 35 jaar8499
35 tot 45 jaar6788
45 tot 55 jaar88121
55 tot 65 jaar99119
65 tot 75 jaar79
Geslacht
Mannen235297
Vrouwen253294