Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

Ruim 100 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek omdat ze ontmoedigd zijn

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het vierde kwartaal bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 108 duizend mensen. Dat is iets meer dan een derde van alle 308 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Minder mensen ontmoedigd dan vorig jaar

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2015 waren er in het laatste kwartaal van 2016 minder personen die niet zochten omdat ze geen resultaat verwachtten. In een jaar tijd nam hun aantal met 23 duizend af.

Vooral minder vrouwen ontmoedigd

Bij vrijwel alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus was er sprake van een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Bij vrouwen was de daling het sterkst: het aantal ontmoedigden nam het afgelopen jaar af met 15 duizend. Ook bij laag- en middelbaaropgeleiden daalde dit met respectievelijk 12 duizend en 10 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag4860
Middelbaar3848
Hoog1921
Leeftijd
15 tot 25 jaar2221
25 tot 35 jaar1014
35 tot 45 jaar1519
45 tot 55 jaar1620
55 tot 65 jaar2831
65 tot 75 jaar1926
Geslacht
Mannen4956
Vrouwen6075