Vanwege andere reden

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht om een andere reden dan dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

200 duizend niet-werkenden zoeken niet om andere reden dan weinig resultaat

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet gezocht hebben, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Daarnaast zijn er mensen die een andere reden hebben om niet te zoeken.

In het vierde kwartaal bestond deze laatste groep uit 200 duizend personen, 19 duizend minder dan een jaar eerder. Dat is 65 procent van alle 308 duizend mensen die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent hebben gezocht. Zij geven bijvoorbeeld als reden aan dat zij niet naar werk hebben gezocht in verband met zorgtaken in het gezin of huishouden, een opleiding of vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vooral minder vrouwen dan jaar eerder

De daling van het aantal mensen dat niet zoekt vanwege een andere reden dan dat zij ontmoedigd zijn geraakt, is vooral toe te schrijven aan vrouwen. Hun aantal nam af met 14 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege andere reden, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag96104
Middelbaar7377
Hoog2835
Leeftijd
15 tot 25 jaar9089
25 tot 35 jaar1825
35 tot 45 jaar2022
45 tot 55 jaar2326
55 tot 65 jaar2025
65 tot 75 jaar2831
Geslacht
Mannen100105
Vrouwen100114