Recent gezocht naar werk, niet direct beschikbaar

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, maar wel recent gezocht hebben.

Niet-beroepsbevolking: 3 procent heeft recent gezocht, maar is niet direct beschikbaar

De ruim 3,8 miljoen personen die niet behoren tot de beroepsbevolking kunnen worden onderverdeeld in drie groepen. Een eerste groep bestaat uit personen die direct beschikbaar zijn om te gaan werken, maar niet recent gezocht hebben. Een tweede groep bestaat uit personen die recent naar werk gezocht hebben, maar niet beschikbaar zijn om aan de slag te gaan. Een derde groep heeft niet recent gezocht naar werk en is bovendien niet beschikbaar.

In het vierde kwartaal bestond de tweede groep, degenen die recent gezocht hebben, maar niet direct beschikbaar zijn, uit 127 duizend personen. Daarmee is dit een relatief kleine groep (3 procent) binnen de totale niet-beroepsbevolking. Het aantal personen dat recent naar werk heeft gezocht, maar niet meteen beschikbaar is voor werk, is met 7 duizend afgenomen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

Grootste daling bij mannen

Het aantal mannen dat recent naar werk gezocht heeft, maar niet direct beschikbaar is, is in een jaar tijd met 11 duizend afgenomen. Daarmee was de daling bij mannen iets groter dan bij vrouwen. Ook naar onderwijsniveau en leeftijdsgroep waren de veranderingen kleiner.

Personen (15 tot 75 jaar) recent gezocht naar werk, maar niet direct beschikbaar, naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag3641
Middelbaar5558
Hoog3234
Leeftijd
15 tot 25 jaar2429
25 tot 35 jaar2629
35 tot 45 jaar2625
45 tot 55 jaar2225
55 tot 65 jaar2823
65 tot 75 jaar32
Geslacht
Mannen5364
Vrouwen7471