Beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die ofwel betaald werk hebben (werkzame beroepsbevolking), of recent naar betaald werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn (werkloze beroepsbevolking).

Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot beroepsbevolking

De totale bevolking van 15 tot 75 jaar, 12,8 miljoen mensen, kan worden onderverdeeld in de beroepsbevolking en de niet-beroepsbevolking. Zeven op de tien 15- tot 75-jarigen behoren tot de beroepsbevolking. In het vierde kwartaal van 2016 ging het om bijna 9,0 miljoen personen. Het overige deel, ruim 3,8 miljoen personen, behoort niet tot de beroepsbevolking.

Vooral meer hoogopgeleiden, minder laagopgeleiden

In het vierde kwartaal van 2016 was de beroepsbevolking 63 duizend personen groter dan in het vierde kwartaal van 2015. Er kwamen vooral meer hoogopgeleiden bij, plus 94 duizend. Ook het aantal vrouwen in de beroepsbevolking groeide, met 49 duizend. Het aantal 55- tot 65-jarigen en 25- tot 35-jarigen in de beroepsbevolking nam verder toe met respectievelijk 45 duizend en 41 duizend. Het aantal laagopgeleiden en 35- tot 45-jarigen in de beroepsbevolking nam in diezelfde periode juist af met respectievelijk 67 duizend en 49 duizend.

Beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 4e kwartaal 20164e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,9061,973
Middelbaar3,7733,765
Hoog3,1793,085
Leeftijd
15 tot 25 jaar1,4041,389
25 tot 35 jaar1,8551,814
35 tot 45 jaar1,81,849
45 tot 55 jaar2,1782,176
55 tot 65 jaar1,5321,487
65 tot 75 jaar0,1960,187
Geslacht
man4,7884,773
vrouw4,1784,129