Wil wel werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk en niet recent hebben gezocht, maar die wel willen werken.

Niet-beroepsbevolking: 207 duizend personen willen wel werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2016 bestond de eerste groep, degenen die wel willen werken, uit 207 duizend mensen. In verhouding tot het totaal aantal mensen dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is, ruim 3,3 miljoen, is dit een vrij kleine groep (6 procent). Dit betekent dat de overgrote meerderheid niet wil of niet kan werken.

Iets minder werkwilligen dan jaar eerder

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 is het aantal werkwilligen met 9 duizend afgenomen. Onder jongeren is dit aantal het meest afgenomen ten opzichte van een jaar eerder.

Personen (15 tot 75 jaar) niet recent gezocht naar werk en niet direct beschikbaar, maar willen wel werken, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag8486
Middelbaar8187
Hoog3638
Leeftijd
15 tot 25 jaar4254
25 tot 35 jaar3337
35 tot 45 jaar4338
45 tot 55 jaar3439
55 tot 65 jaar3230
65 tot 75 jaar2319
Geslacht
Mannen8586
Vrouwen122130