Wil of kan niet werken

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, niet direct beschikbaar zijn voor werk, niet recent hebben gezocht én niet willen of kunnen werken.

Ruim 3,1 miljoen personen willen of kunnen niet werken

Personen die niet recent naar werk hebben gezocht en bovendien niet beschikbaar zijn, kunnen worden onderverdeeld in enerzijds personen die wel willen werken en anderzijds personen die niet willen of kunnen werken.

In het derde kwartaal van 2016 bestond de tweede groep, degenen die niet willen of kunnen werken, uit ruim 3,1 miljoen mensen. Dat is de overgrote meerderheid (94 procent) van het totaal aantal mensen, ruim 3,3 miljoen, dat niet recent gezocht heeft en niet direct beschikbaar is.

De meest genoemde reden om niet te willen werken is (vervroegd) pensioen of hoge leeftijd. Verder zijn er aanzienlijk meer vrouwen dan mannen die niet willen werken in verband met zorg voor gezin of huishouden, of niet kunnen werken vanwege ziekte of arbeidsongeschiktheid.

Vooral meer middelbaar opgeleiden, mannen en 65-plussers willen of kunnen niet werken

Ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2015 nam het aantal mensen dat niet wil of kan werken toe. In het derde kwartaal van 2016 was hun aantal 78 duizend hoger. Onder middelbaar opgeleiden, mannen en 65- tot 75-jarigen was de toename het grootst. Het aantal middelbaar opgeleiden dat niet wil of kan werken is het afgelopen jaar met 50 duizend toegenomen. Het aantal mannen en 65-plussers dat niet wil of kan werken nam toe met respectievelijk 47 en 42 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag1,4981,481
Middelbaar1,0631,013
Hoog0,4980,486
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,4350,418
25 tot 35 jaar0,1510,132
35 tot 45 jaar0,1590,154
45 tot 55 jaar0,2520,245
55 tot 65 jaar0,5990,61
65 tot 75 jaar1,5191,477
Geslacht
Mannen1,2821,235
Vrouwen1,8331,802

Personen (15 tot 75 jaar) die niet willen of kunnen werken, naar geslacht en reden
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Mannen
Zorg voor gezin/
huishouden
98
Opleiding/studie202198
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
700688
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
288260
Andere reden8481
Vrouwen
Zorg voor gezin/
huishouden
213214
Opleiding/studie190177
(Vervroegd) pensioen/
hoge leeftijd
818795
Ziekte/arbeids-
ongeschiktheid
425443
Andere reden187174