Wil niet meer uren werken

Deze groep bestaat uit mensen van 15 tot 75 jaar die deeltijd (minder dan 35 uur per week) werken in hun eerste werkkring en niet binnen zes maanden meer uren willen gaan werken, of wel meer willen werken maar hiervoor niet direct beschikbaar zijn.

Toename 100 duizend deeltijders die niet meer uren willen werken

De meeste personen die in hun eerste werkkring in deeltijd werken, willen niet meer uren werken of zijn, als zij dit wel willen, hiervoor niet direct beschikbaar. In het derde kwartaal ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die deeltijd werken in hun eerste werkkring, 89 procent van alle deeltijders. Hun aantal is het afgelopen jaar met 100 duizend toegenomen. De overige deeltijders, 485 duizend, willen meer uren werken en zijn hiervoor direct beschikbaar.

Toename vrouwelijke deeltijders die niet meer uren willen werken

De toename van mensen die in deeltijd werken en niet meer uren willen werken, is vooral terug te zien bij vrouwen. Tussen het derde kwartaal van 2015 en 2016 nam hun aantal met 96 duizend toe. In die periode kwamen er ook meer hoogopgeleide en 15- tot 25-jarige deeltijders bij die niet meer uren willen werken. Hun aantal steeg met respectievelijk 48 duizend en 41 duizend.

Deeltijders (15 tot 75 jaar) die niet meer uren willen werken of hiervoor niet direct beschikbaar zijn, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag0,9070,888
Middelbaar1,621,599
Hoog1,1921,144
Leeftijd
15 tot 25 jaar0,90,859
25 tot 35 jaar0,5990,595
35 tot 45 jaar0,6780,672
45 tot 55 jaar0,8090,785
55 tot 65 jaar0,6320,606
65 tot 75 jaar0,1440,146
Geslacht
Mannen1,0721,068
Vrouwen2,6912,595