Werkloze beroepsbevolking

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen betaald werk hebben, maar wel recent naar werk hebben gezocht en daarvoor direct beschikbaar zijn.

Ruim 80 duizend werklozen minder dan een jaar geleden

In het derde kwartaal van 2016 behoorden 505 duizend personen tot de werkloze beroepsbevolking. Dat zijn 81 duizend werklozen minder dan een jaar eerder. Het aantal werklozen daalt sinds het tweede kwartaal van 2014.

Vooral minder werkloze mannen en middelbaar opgeleiden

Het afgelopen jaar nam de werkloosheid zowel bij mannen als bij vrouwen, in alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus af. Onder mannen was de daling van de werkloosheid ten opzichte van een jaar geleden sterker dan onder vrouwen. Het aantal werkloze mannen en vrouwen daalde met respectievelijk 48 en 33 duizend. Ook onder middelbaar opgeleiden en laagopgeleiden daalde de werkloosheid flink.

Werkloze beroepsbevolking (15 tot 75 jaar) naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag174201
Middelbaar211257
Hoog112121
Leeftijd
15 tot 25 jaar148158
25 tot 35 jaar8095
35 tot 45 jaar7794
45 tot 55 jaar92113
55 tot 65 jaar99115
65 tot 75 jaar911
Geslacht
Mannen251299
Vrouwen254287