Vanwege weinig resultaat

Deze groep bestaat uit personen van 15 tot 75 jaar die geen werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent naar werk hebben gezocht met als reden dat zij daar weinig resultaat van verwachten.

100 duizend niet-werkenden beschikbaar maar niet op zoek vanwege ontmoediging

Personen die geen werk hebben en direct beschikbaar zijn, maar niet recent gezocht hebben, kunnen worden onderverdeeld in twee groepen. Allereerst zijn er mensen die niet naar werk zoeken, omdat zij hier weinig resultaat van verwachten. Zij zijn ontmoedigd geraakt. Daarnaast zijn er mensen die om een andere reden niet gezocht hebben.

In het derde kwartaal bestond de eerste groep, degenen die niet recent hebben gezocht omdat zij daarvan weinig verwachten, uit 100 duizend mensen. Dat zijn er drie op de tien van alle 330 duizend mensen die geen betaald werk hebben, direct beschikbaar zijn voor werk, maar niet recent gezocht hebben.

Minder mensen ontmoedigd dan vorig jaar

In vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2015 zochten er in het derde kwartaal van 2016 minder personen niet vanwege ontmoediging. In een jaar tijd nam hun aantal met 21 duizend af.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat

Vooral minder vrouwen ontmoedigd

Bij vrijwel alle leeftijdsgroepen en op alle onderwijsniveaus was er sprake van een lichte daling van het aantal personen dat niet zoekt, omdat zij daar weinig resultaat van verwachten. Bij vrouwen was de daling het sterkst: het aantal ontmoedigden nam het afgelopen jaar af met 17 duizend.

Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
Personen (15 tot 75 jaar) direct beschikbaar voor werk, maar niet recent gezocht vanwege weinig resultaat, naar persoonskenmerken
 3e kwartaal 20163e kwartaal 2015
Onderwijsniveau
Laag4654
Middelbaar3645
Hoog1621
Leeftijd
15 tot 25 jaar1622
25 tot 35 jaar713
35 tot 45 jaar1315
45 tot 55 jaar1624
55 tot 65 jaar2930
65 tot 75 jaar1919
Geslacht
Mannen4953
Vrouwen5168